لایسنس Whmcs

Starter
  • تا سقف 250 کاربر محدودیت کاربر
  • بله نمایش کپی رایت
Plus
  • تا سقف 250 کاربر محدودیت کاربر
  • خیر نمایش کپی رایت
Professional
  • تا سقف 1000 کاربر محدودیت کاربر
  • خیر نمایش کپی رایت
Business
  • بدون محدودیت محدودیت کاربر
  • خیر نمایش کپی رایت