گواهینامه SSL

گواهینامه استاندارد DV SSL

این نوع گواهی تنها اعتبار نام دامنه را تأیید می کند و بر روی مالک آن بررسی صورت نمی دهد. خیلی از سایت های اینترنتی، فروم ها و فروشگاه های کوچک از این نوع گواهی استفاده می کنند و کمترین میزان هزینه را دارد.


گواهینامه استاندارد Wildcard DV SSL
گواهینامه سازمانی OV SSL

این نوع گواهی علاوه بر نام دامنه، هویت و اعتبار شرکت مالک آن را نیز مورد بررسی قرار می دهد و پس از تأیید، در متن گواهی قید می شود. این گواهی مناسب برای اشخاص حقوقی است و تنها با ارائه ترجمه مدارک ثبت شرکتی قابل ارائه می باشد. صدور آن پس از ارائه مدارک، طی یک هفته کاری انجام خواهد پذیرفت.


گواهینامه سازمانی Wildcard OV SSL
گواهینامه پیشرفته EV SSL

بالاترین حد اعتبارسنجی بین گواهی های SSL در نوع EV انجام می پذیرد. حتی شرکت هایی مثل مایکروسافت و اپل نیز از این نوع گواهی استفاده می کنند. هنگام بارگذاری یک سایت با گواهی EV، نوار آدرس به رنگ سبز درآمده و همچنین نام کمپانی و کشور آن را نیز می توانید در نوار آدرس مشاهده کنید. بدین ترتیب اطمینان حاصل می گردد سایت به بانک و یا سازمان مورد نظر شما متعلق است. صدور این نوع گواهی، مانند نوع OV نیازمند ترجمه مدارک ثبت شرکتی بوده و پس از ارائه مدارک، در حدود 1 هفته به زمان نیاز دارد.