هاست لینوکس ایران

ساده
 • 500 مگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 1 هسته پردازشگر
 • 512 مگابایت رم
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 3 ماه SSL رایگان
استارتاپ
 • 2000 مگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 2 هسته پردازشگر
 • 1024 مگابایت رم
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 3 ماه SSL رایگان
تجاری
 • 1000 مگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 2 هسته پردازشگر
 • 1024 مگابایت رم
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 3 ماه SSL رایگان
سازمانی
 • 2000 مگابایت میزان فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 3 هسته پردازشگر
 • 2000 مگابایت رم
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 3 ماه SSL رایگان
پرمصرف
 • 5000 مگابایت میزان فضا
 • 600 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 4 هسته پردازشگر
 • 4000 مگابایت رم
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 3 ماه SSL رایگان