شرایط و قوانین خرید از های یو

 1. سرویس ‌گیرنده موظف است از نام و نام خانوادگی حقیقی (با حروف فارسی) و مشخصات و آدرس کامل و دقیق در هنگام ثبت نام استفاده نماید و همچنین انتقال و تفویض حقوق و تعهدات خود به شخص، یا اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ موافقت رسمی HiU Company مجاز نبوده و عدم اجرای تعهدات مندرج در قوانین خرید، حق تعلیق و یا لغو قرارداد را برای سرویس دهنده، محفوظ می دارد.
 2. تعهدات HiU Company در قبال مالکیت سرویس برابر با قوانین مندرج در صفحه مالکیت سرویس می باشد و اجرای هرگونه درخواست خارج از آن میسر نخواهد بود.
 3. سرویس ‌گیرنده مسئول تمامی اطلاعات مبادله شده در IPهای تخصیص ‌یافته و اطلاعات موجود بر سرور(های) مورد اجاره بوده و سرویس دهنده هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
 4. سرویس ‌گیرنده متعهد می گردد اقدام به Spam ننماید، هیچکدام از سایت ها و سرویس های خود و مشتریان را به وسیله‌ Spam (نامه های ناخواسته) تبلیغ ننماید و امکان Spam را برای شخص ثالث فراهم نیاورد. سرویس دهنده متعهد می گردد که IPهای ارائه شده در هیچیک از بلک لیست های معتبر واقع نشده باشد، و در غیر اینصورت اقدامات مقتضی جهت خروج IPها از بلک لیست های مربوطه را مبذول نماید. بر همین اساس در مورد اسپم شدن ایمیل ها در یاهو و سخت گیری های بی مورد آن، سرویس دهنده دارای تعهد نیست و در این باره هیچگونه حقی مبنی بر فسخ قرارداد برای سرویس گیرنده وجود ندارد.
 5. سرویس ‌گیرنده متعهد می گردد که از سرویس های مورداجاره برای انتشار و تکثیر، فروش و پخش غیرقانونی نرم افزار، موسیقی، نوشته، فیلم، سریال، گزارش و هرگونه فایل متعلق به شخص یا شرکت ایرانی و خارجی، بدون اجازه آنها استفاده ننماید و تمامی قوانین کپی رایت بین المللی اشاره شده در قوانین سازمان تجارت جهانی WTO را رعایت نماید. در صورت اعتراض شخص یا شرکت دارای حقوق و نداشتن مدارک کافی توسط سرویس‌ گیرنده، سرویس دهنده قادر خواهد بود بنا به درخواست فرد یا شرکت دارای حقوق، اقدام به حذف محتوای مورد دعوی از روی سرور اجاره شده و یا قطع دسترسی سرویس نماید که با توجه به اهمیت مسأله می تواند منجر به پایان سرویس دهی بدون بازپرداخت مدت باقیمانده گردد. همچنین سرویس گیرنده متعهد می گردد از هیچیک از نرم افزارهای P2P مانند Torrent و Emule جهت Download و یا Upload فایل های ناقض قوانین Copyright استفاده نکند و در غیر این صورت ممکن است بنا به شرایط HiU Company سرور مربوطه را مسدود نماید، در چنین شرایطی هیچ وجهی بازگردانده نخواهد شد.
 6. سرویس گیرنده در انتخاب سرویس می بایست متناسب با نیاز خود اقدام نماید و در مورد سرورهای مجازی، سرویس دهنده قادر خواهد بود جهت جلوگیری از مزاحمت ها و آسیب های احتمالی برای دیگر کاربران، از ادامه خدمات رسانی به کاربران پرمصرف خودداری نماید.
 7. سرویس گیرنده متعهد می گردد، سرویس های Proxy و یا VPNای که نیاز به Login برای دسترسی به آنها نیست (در اصطلاح Anonymous Proxy) را بر روی سرورهای خود نصب نکند. استفاده از این نوع سرویس ها به صورتی که نیاز به Authenication داشته باشند بلامانع است.
 8. کلیه خدمات پشتیبانی تنها از طریق سیستم تیکتینگ موجود در سایت HiU Company قابل ارائه می باشد و استفاده از این خدمات از سوی سرویس گیرنده مستلزم رعایت مفاد موجود در راهنمای سیستم پشتیبانی می باشد. همچنین سرویس‌ گیرنده متعهد می شود برای هر ساعت هزینه پشتیبانی فنی که خارج از تعهدات سرویس ‌دهنده باشد، مانند اشکال یابی نرم افزاری، کمک در جهت نصب نرم افزار، حل مشکلات ویروسی و امنیتی، مبلغ صورتحساب دریافتی را قبل از انجام خدمات پشتیبانی پرداخت نماید.
 9. سرویس ‌گیرنده متعهد می شود که از سرویس های خود برای نفوذ، اختلال، خرابکاری و به دست آوردن غیرقانونی اطلاعات در شبکه اینترنت به هبچ نحوی استفاده نکند و هیچگونه نرم افزار کنترل و بازدید از شبکه (Network Monitoring and Surfing Tool) را بدون تأیید قبلی از سرویس دهنده بر روی سرور‌های خود نصب نکند.
 10. سرویس ‌گیرنده متعهد می شود در استفاده از سرویس های ارائه شده، قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. بدیهی است کلیه مسئولیت های ناشی از استفاده های غیرمجاز بر عهده ی سرویس گیرنده خواهد بود.
 11. در صورتی که سرویس گیرنده، خدمات پشتیبان گیری سرویس دهنده را سفارش نداده باشد، با از دست رفتن داده ها به هر دلیلی که باشد، هیچ مسئولیتی متوجه سرویس دهنده نخواهد بود.
 12. اگر سرویس مورد استفاده سرویس گیرنده به دلیل تحریم ایران از طرف دولت های خارجی مسدود گردد، سرویس دهنده متعهد می گردد به تناسب زمان باقیمانده از قرارداد مبلغی را به سرویس گیرنده مرجوع دارد.
 13. بعد از عقد قرارداد و یا واریز هزینه، قرارداد قابلیت لغو ندارد مگر در مواردی که اختلالات جدی در ارائه سرویس پیش آمده باشد.
 14. کلیه سرویس های ارائه شده به صورت پیشفرض مدیریت نشده بوده و خدمات پشتیبانی تنها محدود به شبکه و یا سخت افزار سرویس ها است، همچنین خدمات مدیریت سرور محدود به نرم افزارهای کلی میزبانی ازجمله وب سرور، DNS سرور و موارد مشابه می باشد. همچنین حق پذیرش و یا رد خدمات مدیریت سرور برای سرویس دهنده محفوظ است.
 15. میزان پایداری (Uptime) تضمین شده شبکه و سخت افزار کلیه خدمات ارائه شده در ماه، 99% است هرچند پایداری عمومی شبکه و سخت افزار سرویس ها بسیار بیشتر و نزدیک به 100% در ماه می باشد. همچنین در صورت ناپایداری در سخت افزار و شبکه سرویس ها، به مدت دو برابر زمان Down time، به دوره ماهانه سرویس افزوده می گردد. لازم به توضیح است که سرویس گیرنده موظف به پیش بینی وضعیت اضطراری و بکارگیری راهکارهای ممکن متناسب با نیاز خود بوده و سرویس دهنده در هیچ حالتی درخصوص خسارات و مشکلات احتمالی ناشی از عدم دسترسی به سرویس دارای مسئولیت نبوده و تنها موظف به رفع مشکل در سریعترین زمان ممکن خواهد بود.
 16. بدیهی است بعد از پایان مدت قرارداد در صورت تمایل به ادامه همکاری با HiU Company سرویس گیرنده می بایست با نرخ روز نسبت به پرداخت بهای سرویس ها اقدام نماید.
 17. سرویس ها در دو حالت ماهانه و سالانه قابل ارائه هستند. ارائه خدمات به صورت ماهانه یا سالانه بعد از دریافت کامل هزینه دوره انجام می پذیرد و تمدید هر دوره اعم از ماهانه و سالانه تنها بعد از پرداخت هزینه سرویس قبل از سررسید دوره بعدی میسر خواهد بود. با سررسید موعد پرداخت، دسترسی سرویس گیرنده به سرویس مسدود شده و خدمات دهی متوقف می گردد و عدم پرداخت، تا یک روز بعد از سررسید در سرورهای اختصاصی و تا 5 روز در سرورهای مجازی و خدمات ابری؛ به معنای عدم تمایل به تمدید سرویس تلقی شده و اقدامات جهت حذف سرویس مذکور انجام می پذیرد. بدیهی است بعد از حذف سرویس امکان بازگرداندن اطلاعات میسر نبوده و سرویس دهنده در این رابطه دارای مسئولیت نخواهد بود. چنانچه سرویس گیرنده بعد از چند روز مسدود ماندن سرویس نسبت به پرداخت فاکتور دوره اقدام نماید، مدت استفاده مطابق دوره های قبلی محاسبه گردیده و تعداد روزی که سرویس گیرنده به دلیل عدم پرداخت امکان دسترسی به سرویس را نداشته است به مدت دوره اضافه نخواهد گردید.
 18. در سرویس های ارائه شده در ایران، یک چهارم ترافیک ارائه شده جهت دریافت (Recieve) و سه چهارم آن جهت ارسال (Send) است. لذا میزان ترافیک Downloadشده بر روی سرور نباید از یک چهارم میزان ترافیک خریداری شده تجاوز نماید، در غیر این صورت ارتباط شبکه سرویس تا زمان تهیه ترافیک اضافه معلق می گردد. بدیهی است سرویس گیرنده می بایست از قبل، متناسب با نیاز خود برای جلوگیری از قطع شدن ارتباط شبکه سرویس نسبت به تهیه ترافیک مورد نیاز اقدام نماید و مسئولیت ناشی از قطع شدن ارتباط بر عهده سرویس دهنده نیست. تهیه ترافیک اضافه تنها در قالب پکیج های در نظر گرفته شده میسر است و مقتضی است تنها به اندازه نیاز ماهانه سرویس خود ترافیک اضافه تهیه فرمایید.
 19. در تمامی سرویس های ارائه شده اعم از هاست ابری و انواع سرور، راه اندازی سرویس های زیر مجاز نمی باشد:
  – خدمات کاهش پینگ
  – خدمات چت (IRC , Chat & bot)
  – سرورهای تیم اسپیک (TeamSpeak)
 20. میزبانی سرویس هایی که با حملات DDOS روبرو هستند بر روی پهنای باند اینترنت میسر نمی باشد و سرویس گیرنده موظف به استفاده از شبکه اینترانت برای سرویس خود می باشد. کلیه هزینه ها و خسارات ناشی از حملات DOS (اعم از اقدام به حمله و یا دریافت حمله) شامل هزینه های ترافیک مصرفی و هزینه های نیروی انسانی درگیر در مسأله بر عهده سرویس گیرنده است. لازم به توضیح است که در صورت نیاز با تشخیص سرویس دهنده و بعد از وقوع چنین حملاتی سرویس مسدود می گردد و سرویس گیرنده دیگر امکان استفاده از سرویس را دارا نخواهد بود.
 21. پینگ تایم شبکه ایران از نقاط مختلف کشور در حدود 10 الی 100 میلی ثانیه می باشد و پینگ تایم شبکه سرویس های مستقر در خارج از ایران در حدود 90 الی 350 میلی ثانیه است که با توجه به ظرفیت های زیرساختی شبکه داخل کشور ممکن است پینگ تایم در مواقعی به بیش از این مقادیر افزایش یابد. در این صورت سرویس دهنده نسبت به بررسی مسأله با توجه به مستندات ارائه شده از سوی سرویس گیرنده اقدام می نماید. لازم به توضیح است که رفع مشکلات موجود در شبکه ISPهای مختلف خارج از اختیارات سرویس دهنده بوده و سرویس گیرنده می بایست شخصا به پیگیری و رفع آنها اقدام نماید.
 22. در سرورهای با PPS بالا در داخل کشور، حق ارائه پهنای باند با تعرفه بالاتر برای سرویس دهنده محفوظ می باشد. (برای آگاهی بیشتر لطفا با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید.)
 23. در صورت تغییر در نرخ ارز (بازار آزاد)، حق تغییر در قیمت انواع سرویس و هزینه لایسنس ها، در میانه دوره برای سرویس دهنده محفوظ می باشد.